O nás

Historie českého výrobního závodu

Počátky českého výrobního závodu společnosti Stabila sahají hluboko do minulosti a za hranice našeho státu a teprve politické změny po roce 1989 umožnily německé firmě Stabila Messgeraete expandovat směrem na východ a zřídit zde výrobní závod zaměřený výlučně na výrobu dřevěných skládacích metrů, které nalézají své široké uplatnění především ve stavebním a reklamním průmyslu.

V malebné přírodě uprostřed lesů začal v roce 1993 existovat podnik, jehož existence se od počátku až do dnešní doby vyznačovala neustálým a dynamickým růstem.

V samých počátcích začínala společnost s výrobou jednoho typu metru. V roce 1997 byla transformace dokončena a veškerá výroba metrů probíhá od té doby pouze v ČR. Nyní se zde vyrábí 4 základní typy metrů, které mají nesčetné množství variant.

V roce 2012 zde byla také zahájena výroba dřevěných bukových briket nejvyšší kvality. Touto snahou se snažíme přispět k podpoře ekologických paliv a snížení emisí.

Historie firmy STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH

Historie firmy STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH je velmi pestrá. Uvádíme pouze nejdůležitější milníky z její historie.

 1865

Když bratři Anton a Franz Ullrichové spatřili, jak si tesař připravuje loketní míru (což tehdy bylo dlouhé předloketní dřevo), zrodil se v jejich myslích výborný nápad – spojit více loktů do jednoho ručního nástroje. Tak se zrodil metr s kloubovým spojením.

1886

Bratři Ullrichové spojují stupnici dílků patentovaným pérovým kloubem.

1889

Gustav Ullrich, syn Franze, zakládá v Annweileru továrnu na měřidla. Vyrobené metry a vodní váhy se vyvážejí až do vzdáleného Ruska.

1925

Díky patentům získává podnik dobrou pozici na trhu. Vyrábí se kompletní řada měřidel.

1929

Uvedení značky STABILA na trh.

1945

Po 2. světové válce dochází k obnovení výroby metrů, vodních vah a pásem. Následuje průkopnický vývoj v oblasti řemeslnických nástrojů.

1952

STABILA získává patent na libely z akrylového skla a zahajuje jako první německá továrna na měřící přístroje výrobu vodních vah z lehkých slitin.

1954

STABILA použila skelné vlákno pro pásmová měřidla.

1975

Změna názvu společnosti na STABILA Messgeräte Gustav Ullrich KG.

1979

Nový patent, který až dodneška nebyl překonán, zajišťuje vodním váhám doživotní přesnost. STABILA využívá speciální postup pro fixaci libely v těle profilu vodní váhy.

1993

Založení společnosti STABILA ČR s.r.o. a zahájení výroby metrů ve firmě STABILA ČR s.r.o.

1994

S laserovými měřícími přístroji začíná STABILA vyvíjet špičkové elektronické přístroje. V USA je zřízena prodejní kancelář.

2001

Zavedení nových technologií a uvedení celé řady patentů na speciální rotační nivelační přístroje a rozšíření sortimentu elektronických měřících systémů.

Součastnost

Firma STABILA je v mnoha zemích jedničkou na trhu v oblasti vodních vah a po celém světě je uznávána jako specialista na měřící přístroje v oborech – vodní váhy, laserová měřidla, metry a pásma. Více než 500 zaměstnanců přispívá svým úsilím k celosvětovému úspěchu značky STABILA. Vývoj nových produktů a výrobních technologií a také prodejní a marketinkové aktivity se rozvíjí rok co rok. Mnoho inovací a patentů v oblastech laserů, vodních vah, pásem a metrů potvrzuje toto úsilí a zároveň je i silnou motivací. Odměnou za naše snažení je neustále rostoucí poptávka.

         SITEMAP      KONTAKTY 

         SITEMAP      KONTAKTY 

mail-icon-447x35-01

mail-icon-447x35-01