Projekt: Energetické úspory podnikatelského objektu společnosti STABILA ČR, s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026009

Výzva: Úspory energie VI. výzva, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Popis projektu:

Předmětem projektu je realizace stavebních a technologických opatření za účelem snížení energetické náročnosti provozu výrobního areálu společnosti STABILA ČR, s.r.o. v obci Mouchnice (resp. místní části Haluzice). Předmětem akce je výměna stávajících kotlů K1 a K2, výměna stávajícího osvětlení v rámci výrobního areálu a rekonstrukce stávajících sušáren dřeva. Díky tomu dojde ke snížení spotřeby energie o cca 2.111,724 GJ/rok.